TwitterRssFacebookGoogle+

Situl Natura 2000 Deniz Tepe

Situl Deniz Tepe a fost inclus în reţeaua Natura 2000 în anul 2010 pentru că găzduieşte 25 specii de păsări aflate pe Anexa 1 a Directivei Consiliului 79/409/CE (document al Consiliului European care vizează conservarea speciilor de păsări sălbatice).

Limitele sitului Natura 2000 Deniz Tepe

Limitele sitului Natura 2000 Deniz Tepe

33 de specii de păsări din Deniz Tepe sunt listate pe anexele Convenţiei de la Bonn (privind conservarea speciilor migratoare de animale sălbatice).

6 specii de păsări se numără printre cele periclitate la nivel global.

Tipurile de habitate care se găsesc în zonă (99% stepe ponto-sarmatice şi 1% tufărişuri de foioase ponto-sarmatice) sunt prioritare la nivel european.

Alte specii de mamifere, amfibieni, reptile şi plante sunt enumerate în anexa I a Directivei Consiliului 92/43/CEE (privind conservarea habitatelor naturale şi a speciilor de faună şi floră sălbatică): popândăul (Spermophilus citellus), balaurul dobrogean (Elaphe quatorlineata), clopoţelul dobrogean (Campanula romanica).

Deniz Tepe a fost desemnată, conform legislaţiei naţionale şi comunitare, ca:

– „Arie de protecţie specială avifaunistică” (SPA), ROSPA0032, conform H.G. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România.

„Sit de Interes Comunitar” (SCI), desemnat conform cu Directiva Habitate conform Ordinului nr. 1964 din 13 decembrie 2007, al Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile, privind “instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România’’

– Arie protejată de interes naţional: Rezervaţia Naturală Dealul Deniz Tepe (Rezervaţie peisagistică), declarată conform HG 215/2005

– Alt statut de protecţie conform legislaţiei naţionale/internaţionale în vigoare: IBA Deniz Tepe RO101 (Criterii Bird Life: C1, C6)

– Situl de Protecţie Avifaunistică a fost desemnat pentru 25 specii de păsări de pe Anexa 1 Directiva Consiliului 79/409/CE:

 • A090 Aquila clanga – acvila ţipătoare mare
 • A133 Burhinus oedicnemus – pasărea ogorului
 • A243 Calandrella brachydactyla – ciocârlie de stol
 • A224 Caprimulgus europaeus – caprimulg
 • A082 Circus cyaneus – erete vânăt
 • A084 Circus pygargus – erete sur
 • A231 Coracias garrulus – dumbrăveancă
 • A242 Melanocorypha calandra – ciocârlie de Bărăgan
 • A404 Aquila heliaca
 • A338 Lanius collurio
 • A083 Circus macrourus
 • A402 Accipiter brevipes – uliu scund
 • A255 Anthus campestris – fâsa de câmp
 • A089 Aquila pomarina – acvila ţipătoare mică
 • A215 Bubo bubo – buhă
 • A511 Falco cherrug – şoim dunărean
 • A097 Falco vespertinus – vânturel de seară
 • A092 Hieraaetus pennatus – acvilă mică
 • A403 Buteo rufinus – şorecar mare
 • A080 Circaetus gallicus – şerpar
 • A339 Lanius minor
 • A533 Oenanthe pleschanka – pietrar negru
 • A081 Circus aeruginosus
 • A031 Ciconia ciconia
 • A030 Ciconia nigra

Custozii sitului sunt Societatea Ornitologică Română şi Fundaţia Eco-Pontica.

Click aici pentru a vedea formularul prin care Deniz Tepe a fost declarat sit Natura 2000.

Adaugă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *