TwitterRssFacebookGoogle+

Invitaţie dezbatere publică

Privind proiectul „Elaborarea Planului de Management Integrat al sitului Natura 2000 ROSPA0032, ROSCI0067 Deniz Tepe şi al ariei naturale protejate de interes naţional Dealul Deniz Tepe (cod IV.70) şi îmbunătăţirea gradului de conştientizare publică privind importanţa conservării biodiversităţii”, SMIS-CSNR 36293.

Locul desfăşurării: Primăria comunei Mihail Kogălniceanu

Data: 23 noiembrie 2012

Ora: 12.00

Organizator: Asociaţia Mai Mult Verde

Asociaţia MaiMultVerde vă invită la dezbaterea publică privind proiectul “Elaborarea Planului de Management Integrat al sitului Natura 2000 ROSPA0032, ROSCI0067 Deniz Tepe şi al ariei naturale protejate de interes naţional Dealul Deniz Tepe (cod IV.70) şi îmbunătăţirea gradului de conştientizare publică privind importanţa conservării biodiversităţii”, SMIS-CSNR 36293. Proiectul este cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională în cadrul Programului Operaţional Sectorial Mediu, Axa Prioritară 4 – Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecţia naturii, gestionat de Ministerul Mediului şi Pădurilor are o valoare totală de 1.163.444 lei, din care valoarea eligibilă este de 994.475 lei.  Proiectul a fost demarat la 1.08.2012 şi se va încheia în 30.11.2014.

Obiectivul proiectului este asigurarea unui management conservativ eficient al sitului Natura 2000 Deniz Tepe în vederea menţinerii statutului favorabil de conservare a biodiversităţii prin sprijinirea implementării reţelei Natura 2000 în România.

Obiectivele specifice ale proiectului ”Elaborarea Planului de Management Integrat al sitului Natura 2000 ROSPA0032, ROSCI0067 Deniz Tepe şi al ariei naturale protejate de interes naţional Dealul Deniz Tepe (cod IV.70) şi îmbunătăţirea gradului de conştientizare publică privind importanţa conservării biodiversităţii”, sunt:

1. Eficientizarea managementului sitului Natura 2000 Deniz Tepe prin elaborarea unui Plan de Management Integrat, orientat spre protecţia şi menţinerea unei stări de conservare favorabilă a faunei şi habitatelor ariei protejate.

2. Evidenţierea fizică a limitelor sitului Natura 2000 ROSPA0032 Deniz Tepe.

3. Îmbunătăţirea gradului de informare şi conştientizare a populaţiei asupra beneficiilor şi oportunităţilor generate din administrarea eficientă a ariei naturale protejate în vederea unei bune administrări a acesteia, precum şi asupra necesităţii conservării biodiversităţii.

4. Creşterea şi întărirea capacităţii instituţionale a custozilor sitului Natura 2000 Deniz Tepe.

Principalele activităţi prevăzute în cadrul proiectului pentru îndeplinirea obiectivelor sunt: elaborarea Planului de Management Integrat al sitului Natura 2000 Deniz Tepe şi al ariei naturale protejate de interes naţional Dealul Deniz Tepe, inventarierea, cartarea, evaluarea stării de conservare a speciilor de păsări, floră, mamifere, precum şi a habitatelor prioritare, de interes comunitar, pentru care a fost desemnat sit Natura 2000 şi elaborare studiilor, delimitarea în teren a limitelor sitului Natura 2000 ROSPA0032 Deniz Tepe, informarea şi consultarea tuturor factorilor interesaţi în elaborarea planului de management integrat, realizarea unei campanii de conştientizare privind importanţa conservării biodiversităţii în rândul grupurilor tinţă vizate de proiect, precum şi informarea şi publicitatea privind proiectul.

În cadrul dezbaterii publice organizate în 23 octombrie 2012 sunt invitaţi reprezentanţi ai următoarelor instituţii, interesate de realizarea planului de management integrat al sitului Natura 2000 ROSPA0032, ROSCI0067 Deniz Tepe şi al ariei naturale protejate de interes naţional Dealul Deniz Tepe, la care îşi pot aduce o contribuţie importantă:

– Ministerul Mediului şi Pădurilor,

– Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului,

– Agenţia pentru Protecţia Mediului Tulcea,

– Consiliul Judeţean Tulcea,

– Primăria comunei Mihail Kogălniceanu,

– Primăria comunei Nalbant,

– Primăria comunei Mihai Bravu,

– Garda de Mediu Tulcea,

– Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării,

– Institutul Naţional de Cercetare şi Dezvoltare Delta Dunării,

– Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea,

– Societatea Ornitologică Română,

– Aerial Club Galaţi,

– Asociaţia Crescătorilor de Animale din Lăstuni (comuna Mihail Kogălniceanu),

– Ferma SC Adaflor SA din comuna Mihai Bravu,

– Firma Eco Green Consulting

 

Pentru mai multe detalii şi informaţii referitoare la proiectul “Elaborarea Planului de Management Integrat al sitului Natura 2000 ROSPA0032, ROSCI0067 Deniz Tepe şi al ariei naturale protejate de interes naţional Dealul Deniz Tepe (cod IV.70) şi îmbunătăţirea gradului de conştientizare publică privind importanţa conservării biodiversităţii”, SMIS-CSNR 36293, persoană de contact: Andreea Hoefer – Manager proiect, e-mail: andreea@maimultverde.ro, telefon: 0749 882 902.

 

Pentru mai multe detalii şi informaţii referitoare la organizarea acestui eveniment, persoană de contact: Andreea Popescu – Asistent comunicare Asociaţia Mai Mult Verde, e-mail: andreea.popescu@maimultverde.ro, telefon: 0746 050 011, fax: 031 – 824 10 21.

Anunţul poate fi descărcat în format .doc de aici.

Adaugă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *