TwitterRssFacebookGoogle+

Descriere socio-economică

Activităţile socio-economice nu sunt foarte variate şi numeroase în zona Deniz Tepe, deşi ele sunt permise prin statutul de sit Natura 2000. Se practică în principal agricultura și pășunatul. Turmele provin în special din localitatea Mihai Bravu. Agricultura practicată de locuitorii din zonă este una de subzistenţă, însă ea poate afecta integritatea sitului.

Culesul cartofilor în zona Deniz Tepe

Culesul cartofilor în zona Deniz Tepe

Totuşi, abandonarea păşunatului sau suprapăşunatul pot avea efecte negative asupra echilibrului biomasei. Arderea vegetaţiei în timpul perioadei de cuibărire a păsărilor este o posibilă ameninţare la adresa s

peciilor de păsări. Fertilizarea şi folosirea pesticidelor, mai ales în terenurile arabile adiacente pajiştilor, pot avea impact asupra speciilor de păsări ale căror zone de cuibărit şi hrănire o reprezintă tocmai această zonă.

O activitatea economică în plină dezvoltarea în zonă o reprezintă construirea parcurilor eoliene pentru producerea energiei din surse regenerabile. Amplasarea parcurilor eoliene în imediata vecinătate a sitului poate avea un impact negativ asupra habitatelor protejate, în special ale speciilor de păsări, atât în timpul migraţiilor, cât şi în timpul hrănirii, având în vedere că lipsesc hărţile detaliate cu coridoarele de migraţie a speciilor şi a zonelor cu potenţial eolian.

În Deniz Tepe au existat cariere de exploatare, în prezent abandonate, în care se exploata piatră şi gresie calcaroasă. Redeschiderea lor ar putea reprezenta un pericol pentru habitatele prioritare şi unele specii de mamifere, precum popândăul (spermophillus citellus).

Prin realizarea planului integrat de management al ariei protejate se vor stabili exact care sunt activităţile socio-economice care vor fi permise în situl Natura 2000 Deniz Tepe şi modalităţile de practicare acestora.

Păstor în zona Deniz Tepe

Păstor în zona Deniz Tepe

Adaugă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *